Gjør oppgaven før du ser videoen. Får du den ikke til, så prøver du å se på litt av videoen av gangen.

Oppgave


En kule har radius r

En sylinder har radius r, og høyde 2r.

En kjegle har radius r, og høyde 2r.

Vis at volumet av kjeglen er lik differansen av volumet til sylinderen og volumet til kula.

Formler du trenger:

Volum av en kule: Latex formula
Volum av en kjegle: Latex formula
Volum av en sylinder: Latex formula