Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Skriv så enkelt som mulig

a) \frac{12x^4}{3x}=

b) \frac{5x+5}{10x^2}:\frac{x+1}{8x^4}=