Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Skriv så enkelt som mulig

a) \frac{3b+b+2b}{2b}=

b) \frac{x+7}{x^2-49}=