Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


En pytagoreisk trippel, er tre tall der summen av kvadratene av de to minste tallene er lik kvadratet av det største tallet. Et eksempel:

6,8 og 10 er en pytagoreisk trippel fordi 6*6 + 8*8 = 10*10.

Vi vet da at vi kan tegne en rettvinklet trekant der katetene er 6 og 8, og hypotenusen er 10.

Lag en rettvinklet trekant i Geogebra der lengden av katetene kan bestemmes av glidere, og som viser lengden av hypotenusen. Gliderene bør gå fra 1 til 50.

Kan du finne en pytagoreisk trippel med denne figuren der den korteste kateten er 10?