Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


2x-y=4
2y+x=17

Løs likningssettet på følgende måter:

  • Ved regning (algebraisk)
  • Grafisk (i Geogebra)
  • i CAS