Gjør oppgavene før du ser på videoen

Oppgave


Løs likningene

a) Latex formula

b) Latex formula