Gjør oppgavene før du ser på videoen

Oppgave


Løs likningene

a) 3x-4=20-x

b) \frac{x}{2}-\frac{9-x}{5}=1