Gjør oppgaven før du ser videoen.

Oppgave


a)
En kube har sider som alle er 2x. Hva blir volumet til kuben?

b)
Et kvadrat har sider som er (a+3). Hva blir arealet av kvadratet?

c)
Forenkle dette uttrykket

\frac{a^2+6a+9}{a+3}=