Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Du har en kule og en sylinder. Du vet følgende:

  • Kula og sylinderen har begge radius lik r.
  • Sylinderen har en høyde på 2r.

Hva er forholdet mellom volumet av sylinderen og volumet av kula?