Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


a)
Start Geogebra, og følg listen under:

  • Tegn trekant ABC der AB=8 cm, vinkel B er 30 grader, og vinkel BCA er 90 grader
  • Tegn midtnormal til BC
  • Tegn en sirkel som går gjennom alle tre punktene A, B og C

b)
Forklar hvorfor AC må være 4 cm!

c)
Finn differansen i arealet av sirkelen og trekanten.