Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Hvor stort areal klarer du å lage med en 100 cm lang tråd. Tenk at du skal legge tråden på et bord, og du må finne formen som gir størst areal.

Bruk gjerne Geogebra for å eksperimentere deg frem til et svar.