Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Husk at formelen for å regne ut volum av en sylinder er noe du skal kunne. Denne kan dukke opp på del 1, som du må løse uten hjelpemidler. Dersom du må slå opp formelen denne gangen, så må du huske den.

Klikk her for å se formelen!

Regn ut volumet av en sylinder der diameter i grunnflaten er 6 cm, og høyden er 30 cm.

a)
Oppgi svaret med pi

b)
Finn volumet i hele liter (ved bruk av kalkulator)