Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Bruk Geogebra og lag to sirkler der den ene sirkelen har tilnærmet dobbelt så stor omkrets som den andre.
a)
Hva ser det ut til at du kan si om forholdet mellom diameter i de to sirklene?
b)
Gjør endringer på omkretsene og se om antagelsen stemmer så lenge den ene sirkelen har dobbel omkrets av den andre.