Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Start Geogebra og tegn en figur med følgende mål:

  • AB=7,5 cm
  • Vinkel B er 110 grader
  • AC er 12 cm
  • Trekant ABC er en del av firkant ABCD, der CD=AD=9 cm
  • Finn arealet av ABCD i Geogebra