Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Bildet viser en linje som skjærer 2 andre linjer. Se oppmerkede vinkler.

a)
Hva kan vi si om linje f og g siden alle vinklene er like store?

b)
Vi ser at vinkel v og w er like store. Hva kalles disse vinklene?

c)
Hva kalles forholdet mellom vinkel u og vinkel w?