Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


En figur består av 2 rektangeler; ett blått og ett rødt. Begge rektanglene er slik at den ene siden er dobbelt så lang som den andre siden.

a)
Lag et uttrykk som beskriver arealet av det blå rektangelet.

b)
Lag et uttrykk for den korteste siden av det røde rektangelet.

c)
Hva er forholdet mellom arealet av det røde og det blå rektangelet.