Gjør oppgaven før du er på videoen.

Oppgave


Vi har 2 rektangulære prismer. Det minste har følgende mål:

  • lengde: 50 cm
  • bredde: 30 cm
  • høyde: 40 cm

Det største har sider som alle er dobbelst så store som den minste.

a)
Finn volumet til begge prismene. Oppgi svaret i både kubikkcentimeter og liter.

b)
Hvor mange prosent større er det største volumet enn det minste?