Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


OddMartin har laget et bilde av gulvet i kjellerstua si.

a)
Hvor lang er diagonalen i stua som er tegnet opp med en prikkete linje?

b)
Odd Martin vil kjøpe nye lister til stua si. Regn ut omkretsen av rommet.

c)
Hvor stort er arealet av stua til Odd Martin?