Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Ali går tur med hunden til naboen. Han får 50 kr per uke for dette fast, i tillegg til 15 kr for hver tur han går.

a)
En uke tjener han 125 kr. Hvor mange turer gikk han med hunden denne uken?

En lineær funksjon F(x) kan uttrykke hvor mye Ali tjener per uke, når han går x turer med hunden.

b)
Skriv uttrykket for F(x).

c)
Bruk grafen nedenfor til å bestemme hvor mye Ali tjener på en uke han går 7 turer med hunden.