Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


a)
Skriv inn koordinatene til punktene A, B, C og D.

b)
Finn et lineært funksjonsuttrykk for linjen som går gjennom A og C.

c)
Finn et lineært funskjonsuttrykk for linjen som går gjennom D og B.

d)
Finn et lineært funksjonsuttrykk for linjen som går gjennom A og B.