Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Geir er telefonselger i helgene, for et firma som selger brannstiger. Han tjener kr 250 fast hver helg, i tillegg til 90 kr pr stige han selger.

Lønnen han for en hel helg, L(x), kan utrykkes som en lineær funksjon, der x er antall solgte stiger.

a)
Lag et uttrykk som beskriver lønnen til Geir for en helg, altså L(x).

b)
Tegn grafen til L(x) i et koordinatsystem som viser lønnen hans om han selger 0 til 20 stiger.