Prosent betyr “per hundre” eller “hundredel”. Det betyr at 15% betyr det samme som \frac{15}{100} eller 0,15. Her skal vi se hvordan vi kan regne med prosent i hodet, og med kalkulator.

x% av y

La oss starte med klassikeren innen prosentregning; x% av y. Med dette mener jeg oppgaver som “hvor mye er 15% av 220?” La oss løse dette i hodet.

Jeg starter (nesten) alltid med å finne 10%, fordi det er enkelt. 10% er det samme som en tidel, og det finner jeg ved å flytt komma en plass til venstre; slik:

Verdi10 % av verdi
10010
19019
22022
22222,2
2019201,9

Vi skulle finne 15% av 220, men i lista over ser du at jeg har funnet 10% av 220; det er 22. Dersom jeg vet at 10% er 22, så må 5% være 11. Da vet jeg hva 10% er og hva 5% er, og hvis jeg legger disse sammen så får jeg 15%. Utregningen blir da:
10\% + 5\% = 15\%
22 + 11 = 33
15% av 220 blir da 33. Hvis du vil regne ut dette på kalkulator så trykker du bare 222 ganger 0,15 og ser at vi har regnet riktig.

Det vi nå har funnet er at 33 av 220 er 15%. Det betyr at 33 delt på 220 blir 0,15. Se på denne brøkregningen:

\frac{33}{220}=\frac{3}{20}=\frac{15}{100}
Først forkorter jeg med 11, så utvider jeg med 5.

Hvor mange prosent er x av y

Hvis man ønsker å finne ut hvor mange prosent en verdi (x) er av en annen verdi (y) så er det en uslåelig metode; x delt på y. La oss ta et eksempel på dette også: “Hvor mange prosent er 52 av 80?” Her skal vi altså se hvor mye 52 er av 80, og 52 av 80 kan skrives som \frac{52}{80}. Da ser vi hvordan det skal regnes ut; 52 delt på 80. Hvis vi tar den på kalkulatoren, så får vi 0,65. Det er det samme som 65 hundredeler, eller 65%. Kunne vi løst dette med brøk?

\frac{52}{80}=\frac{26}{40}=\frac{13}{20}=\frac{65}{100}
Det gikk fint, det…

Hva med denne?
Du får 27 poeng på en prøve som det er mulig å få 30 poeng på. Hvor mange prosent er dette?