Synes du matte har blitt frustrerende etter at læreren din har begynt å blande inn bokstaver? Isåfall er du ikke alene. Mange opplever at matematikken ikke gir mening når vi begynner med bokstaver. De forstår ikke hensikten. Det skal vi prøve å gjøre noe med.

Hensikten med algebra, eller bokstavregning, er å gjøre matematiske beregninger med størrelser som vi ikke kjenner. Hvordan skal vi finne arealet av en sirkel, når vi ikke kjenner radiusen? Vel, hvis vi kaller radiusen “r”, så kan vi si at vi tar pi og ganger med r to ganger så får vi radiusen; slik:
Latex formula
Helt riktig; formler er en måte å bruke algebra på. Hvis du forstår hvorfor vi bruker formler, så forstår du allerede en del algebra! 🙂

Addisjon av variabler

Du vet at Latex formula kan skrives som Latex formula. Hvordan gjør vi da Latex formula? Vel, det må jo da bli Latex formula. Det forkorter vi til Latex formula. Det betyr at Latex formula og Latex formula. Hvordan kan vi da regne ut Latex formula? Vel, hvis vi tenker oss hva hvert ledd betyr, så må dette bli Latex formula som må bli Latex formula. Hva gjør vi så når vi skal summere forskjellige variabler? Vel, når jeg skal summer 3 og 4 så blir det Latex formula, men det blir umulig å summere a og b, siden jeg ikke kjenner verdien på dem. Derfor; Latex formula. Jeg kan altså ikke skrive det noe enklere. Jeg kan kun trekke sammen like variabler, altså pluss og minus.
Hang du med? Prøv deg på disse oppgavene:

Latex formulaLatex formula
Latex formulaLatex formula

Husk! “a” er det samme som “1a”, og regnearten hører til leddet som står bak! Hvis du ser på den siste oppgaven, så betyr det at vi har -4x’er og + 2x’er, som tilsammen blir -2x’er…

Multiplikasjon av variabler

Som du husker fra temaet potenser så kan vi skrive Latex formula som Latex formula. Slik kan vi også gjøre med variabler. Det betyr at Latex formula kan skrives som Latex formula. Hvordan regner vi da ut Latex formula? Vel, hvis vi ser hva hver faktor betyr, så må dette bli Latex formula, altså Latex formula. Se på eksemplene under:

OppgaveUtregningSvar
Latex formulaLatex formulaLatex formula
Latex formulaLatex formulaLatex formula
Latex formulaLatex formulaLatex formula

Legg merke til hvordan vi multipliserer tall med tall og bokstav med bokstav.

Hvordan utfører vi multiplikasjon av ulike variabler? Vel, vi utfører egentlig ikke multiplikasjonen, men vi kan skrive det litt enklere: Latex formula.

Henger du fortsatt med? Flott! Da kan du kanskje prøve deg på oppgavene under:

Latex formulaLatex formula
Latex formulaLatex formula