Prosent, eller “per cent”, betyr “per hundre”. Det vil si at prosent rett og slett betyr hundredel. For å si det enklere:

50\% = \frac{50}{100}
5\%=\frac{5}{100}
\frac{17}{100}=17\%

Som du sikkert vet, så er det sånn at dersom du skal regne ut 17% av noe, så lærer man først at man skal gange med 17 og dele på 100. Det er jo fordi 17% er 17 delt på 100. Det betyr også at man kan gange med 0,17 istedet. Se her:

17% av 500:
500 \cdot 0,17=85

9% av 115:
115 \cdot 0,09=10,35

Vi kan også gjøre om brøk til prosent. Dersom brøken er utvidbar til hundredeler, så kan vi bare utvide brøken. Slik:

\frac{2}{5}=\frac{4}{10}=\frac{40}{100}=40\%

…men hva gjør vi dersom vi ikke kan utvide brøken til hundredeler? Vel, vi kan jo bare taste brøken inn på kalkulator. Fem åttedeler betyr jo fem delt på åtte, så det taster vi bare inn på kalkulatoren, og da kan vi bare flytte komma to plasser (gange med 100) for å finne prosenten:

\frac{5}{8}=0,625=62,5\%