Hva tenker du hvis jeg sier to pluss tre ganger 5? Jeg er helt sikker på at mange vil tolke dette forskjellig. Se her:

2+3\cdot 5=17
Verdien her bestemmes av regnerekkefølgen, men hvis vi benytter paranteser så blir det kanskje lettere å forstå hvordan det skal regnes ut:
2+(3 \cdot 5)=17
Svaret på disse stykkene blir altså det samme, men det er lettere å se hvordan det skal regnes når det skrives med paranteser. Men hva hvis jeg mente at man skal plusse to og tre, og deretter gange med fem? Vel, da må jeg benytte meg av paranteser:
(2+3) \cdot 5=25

Som du ser, så blir svaret noe annet, så parantesene “endrer” på regnerekkefølgen. Det som står inne i en parantes skal regnes ut for seg, og det lønner seg ofte å starte med dette i et regnestykke.

Les mer om paranteser på matematikk.org