Gå inn på https://matematikk.net/side/Eksamensoppgaver og finn eksamen 2019 del 1 og 2.

 • Sett deg et realistisk mål for den vurderingen (karakter) du skal jobbe for på veien mot eksamen 2020. Målet skal være realistisk (noe du kan oppnå ved hard jobbing). Snakk gjerne med faglærer om hva som er et godt mål for deg.
 • Vurdering/karakter på eksamen handler om en samlet vurdering av din måloppnåelse, men her ser du en veiledende oversikt som viser den laveste poengsum du bør ha for å kunne nå ditt eksamens-mål, basert på 2019 eksamen 10. trinn.

 • Karakter 2: 8 poeng
 • Karakter 3: 20 poeng
 • Karakter 4: 36 poeng
 • Karakter 5: 49 poeng
 • Karakter 6: 59 poeng

 • Nå skal du studere alle oppgavene fra eksamen 2019 nøye og lete etter de oppgavene du bør klare å løse for å gi deg det antall poeng du vil trenge for å nå målet ditt.
 • Når du finner en oppgave og poeng du bør klare så skal du lage en oversikt i OneNote over hva du må kunne/lære deg for å klare å få til disse oppgavene.
 • Denne oversikten skal du bruke samtidig som du jobber med den vanlige arbeidsplanen i veien mot eksamen.
 • Nå har du et godt arbeidsdokument over hva du vet at du må kunne for å nå ditt eksamens-mål.