Det som tidligere het wp.verket.me heter nå veien.verket.me. Tanken med navnbyttet, er at det mer skal speile hva siden dreier seg om. Oppgavesamlingen og undervisningssidene er laget for å hjelpe elever med å være forberedt til matematikkeksamen i grunnskolen, og derfor heter siten nå “Veien til eksamen”, og adressen blir derfor “veien.verket.me”.

Det har også skjedd noe med designet på siden. Jeg har oppdatert menyen, endret litt på bildebruken, og rett og slett prøvd å gjøre siden litt mer tiltalende. Om jeg har fått det til? Vel, usikker…kan hende det skjer litt på den fronten frem til skolestart!