For å få så godt utbytte av oppgavene som mulig, har vi laget en plan for hvordan man bør/skal gå frem. Hver lærer står selvsagt fritt til å bruke sidene som han/hun finner best, men det er laget en plan for hvordan dette kan gjøres. Den sentrale tanken er:

Dersom en elev klarer å løse alle eksamensoppgaver som er gitt siden 2014, så er sannsynligheten for at eleven klarer å løse oppgavene ved neste eksamen meget stor.

For å sikre at flest mulig elever klarer å løse flest mulig oppgaver på egen hånd, så har vi laget en treningsoppgave til hver eksamensoppgave. Treningsoppgaven skal gjøres, og dersom eleven sliter med denne oppgaven, så kan han/hun få hjelp av venner, lærere eller videoen. Alle treningsoppgaver kommer med en video som forklarer hvordan man kan løse oppgaven. Når eleven er ferdig med treningsoppgaven, så kan han/hun gå tilbake og løse eksamensoppgaven, som man nå skal ha alle forutsetninger for å få til.

På denne måten blir det mange oppgaver å forholde seg til (faktisk over 300), og det vil ta lang tid å komme seg gjennom. Derfor har vi delt inn temaene i 3 deler, som kan benyttes som tilpassing til den enkelte elev. De elever som sikter seg inn på høy måloppnåelse, bør sikte mot å få til alle oppgaver, dvs både side 1, 2 og 3. Sikter man mot middels måloppnåelse så holder det kanskje med side 1 og 2. Dersom hovedmålet med arbeidet ditt er å unngå 1’eren så holder det kanskje å gjøre oppgavene på side 1.

Når det gjelder nummerering av oppgaver, så kan det kort oppsummeres med følgende:

  • Oppgaver med bindestrek er “del 1-oppgaver”
    • 19-3 betyr oppgave 3 fra del 1 i 2019
    • disse oppgavene skal gjøres på ark eller i boka di
  • Oppgaver med hasjtag er “del 2-oppgaver”
    • 17#4 betyr oppgave 4 fra del 2 i 2017
    • disse oppgavene skal skrives i Word, og alt skal gjøres digitalt. Du kan selvfølgelig kladde på et ark, men pass på at det du gjør i Word kommuniserer godt hvordan du har tenkt

I tillegg til denne oppgavesamlingen, så er det også mange innlegg som forklarer metoder og fremgangsmåter man kan benytte for å forstå matematikk bedre. Oppsettet er som en blogg med mange innlegg, men disse innleggene er også knyttet til hver oppgave på undervisningssiden. Innleggene kan leses som “blogginnlegg”, eller som undervisningsartikler når elevene mener at de trenger det.