Gjør oppgaven før du ser på videoen!

Oppgave


Det er 52 kort i en kortstokk. 13 spar (svarte), 13 hjerter (røde), 13 ruter (røde) og 13 kløver (svarte). Du skal trekke kort fra en kortstokk:

a)
Hva er sannsynligheten for at du trekker en 5’er?

b)
Hva er sannsynligheten for at du trekker to spar etter hverandre? (Du kan bruke kalkulator på denne)