Gjør oppgaven FØR du ser videoen!

Oppgave


I en pose ligger det 56 drops.

  • 25% av dem er blå
  • \frac{2}{7} av dropsene er lilla
  • Resten er orange

a) Hvor mange blå drops er det i posen?

b) Hvor stor del av dropsene er orange?