Gjør oppgaven, før du ser videoen.

Oppgave


a) \frac{3}{10}+0,6=

b) \frac{(3^2-2^3)^2+3}{\sqrt{64}}=