Gjør oppgaven, før du ser videoen.

Oppgave


a) Latex formula

b) Latex formula