Gjør denne oppgaven først! Vent med videoen til du har prøvd et par minutter.

Oppgave


Sorter disse verdiene etter stigende rekkefølge:
 6,3  -  \sqrt{49}  -  2\pi   -  2^{3}  -  \frac{32}{5}


Dersom du synes at oppgaven er enkel, så er det kanskje ingen grunn til å se videoen, men dersom du ønsker å få bekreftet det du har gjort, så kan det være greit å gå gjennom den. Den varer bare et par minutter.