Gjør oppgaven FØR du ser evt video!

Oppgave


Sorter følgende verdier fra minst til størst:

  • 0,45
  • 0,448
  • 0,4
  • 0,4124
  • 0,484