Husk å lese HELE siden og gjør oppgaven FØR du ser video!

Desimaltall kan skrives som brøk, og mange brøker kan skrives som desinmaltall. Dette kan vi bruke for å gjøre matematikken litt enklere.

Eks.
Latex formula (fordi det er det samme som 2/10 dersom du utvider brøken)
Latex formula
Latex formula
Latex formula
osv

Vi kan alltid gå andre veien, altså fra desimaltall til brøk:
Latex formula
Latex formula
Latex formula
Latex formula
Latex formula

Prøv å benytt deg av dette når du skal løse de neste oppgavene!

Oppgave 1


a) Latex formula
b) Latex formula