Husk å lese HELE siden og gjør oppgaven FØR du ser video!

Desimaltall kan skrives som brøk, og mange brøker kan skrives som desinmaltall. Dette kan vi bruke for å gjøre matematikken litt enklere.

Eks.
\frac{1}{5}=0,2 (fordi det er det samme som 2/10 dersom du utvider brøken)
\frac{2}{5}=0,4
\frac{1}{4}=0,25
\frac{1}{2}=0,5
osv

Vi kan alltid gå andre veien, altså fra desimaltall til brøk:
0,4=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}
0,7=\frac{7}{10}
0,32=\frac{32}{100}=\frac{8}{25}
0,127=\frac{127}{1000}
0,9=\frac{9}{10}

Prøv å benytt deg av dette når du skal løse de neste oppgavene!

Oppgave 1


a) 0,8+ \frac{2}{5}=
b) 1,25- \frac{3}{4}=