Vi går gjennom prøva denne uka. Alle skal levere egenvurdering på skooler.

NivåOppgaver
Må gjøreTall og algebra – etterarbeid
Bør gjøre Tall og algebra – etterarbeid
Kan gjøre Tall og algebra – etterarbeid
Muntlige oppgaver
Digitale innleveringerAlle elever skal gjøre digitale innleveringer

Tema som undervises denne uken:

  • De tema som dere ønsker å få undervisning i

Egenvurdering etter prøve

Lag en slik tabell i word, og lever på skooler.

Følgende tema må jeg jobbe mer med

Tema:Undervisning som må jobbes med: (oppgavenummer)
Tema:Undervisning som må jobbes med:(oppgavenummer)
Tema: Undervisning som må jobbes med: (oppgavenummer)