Gjør oppgavene før du ser på videoen!

Oppgave


Løs likningene

a) 7x-12=3x+8

b) 3(2x-3)=8+\frac{x}{3}