Gjør oppgavene før du ser på videoen!

Oppgave


Løs likningene

a) Latex formula

b) Latex formula