Gjør oppgaven før du ser på videoen!

Oppgave


Skriv så enkelt som mulig!

a) 3^2-4=

b) \frac{3^4 \cdot 3}{3 \cdot 3 \cdot 3}=