Gjør oppgaven før du ser på videoen!

Oppgave


Løs likningene

a) 7x-12=8-3x

b) 2x- \frac{x}{5}=\frac{x+3}{2}