Gjør oppgaven før du ser på videoen!

Oppgave


a) En bil har gjennomsnittsfart på 90 km/h.

Hvor langt kan bilen kjøre på 2,5 timer?

Bremselengden s målt i meter er gitt ved formelen
s= \frac{v^2}{19,62 \cdot f}

  • v er farten til bilen målt i meter per sekund (m/s)
  • f er et friksjonstall, dette avhenger av veidekket

b) En bil kjører på tørr asfalt. Da er f=0,9. Farten er på 30 m/s (ca 110 km/h). Så bremser bilen. Bruk formelen ovenfor, og vis at bremselengden blir ca 51 m.

c) En bil kjører på våt asfalt. Da er f=0,6. Så bremser bilen, og bremselengden er 65 meter. Bruk formelen ovenfor til å bestemme farten til bilen.