Gjør oppgavene før du ser på videoen!

Oppgave


Regn ut og skriv svaret så enkelt som mulig

a) \frac{1}{8}+\frac{1}{4}=

b) \frac{0,3 \cdot 0,7}{0,21}=