Gjør oppgavene før du ser på videoen!

Oppgave


Regn ut og skriv svaret så enkelt som mulig

a) Latex formula

b) Latex formula