Gjør oppgavene før du ser videoen.

Oppgave


Sorter verdiene etter størrelse

  • -3^2 \cdot 3^1
  • -(3-3^2)
  • (-3)^2 \cdot 3^0
  • \frac{(-3) \cdot (-3)}{3+3}