Gjør oppgaven før du ser på videoen

Oppgave


Du har en kjegle og en pyramide. Radius i kjeglen er på 5,0 cm. Sidene på grunnflaten i pyramiden er på 3,0 cm og 25 cm. Begge figurene har en høyde på h cm.

Hvilke av figurene har størst volum?