Gjør oppgaven før du ser på videoen

Oppgave


La V=\frac{\pi r^2 h}{3}

Lag et uttrykk for h.