Gjør oppgaven før du ser på videoen

Oppgave


La Latex formula

Lag et uttrykk for h.