Gjør oppgaven før du ser på videoen

Oppgave


Gjør om

a) 3690 mL = __________L
b) 0,34 GB = __________MB
c) 34 km = __________mil
d) 3,4 t = ____________kg