Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Løs likningene

a) Latex formula

b) Latex formula