Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Løs likningene

a) 3x-22=x-8

b) \frac {x-5}{3} -x=-7