Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Regn ut og forkort

a) Latex formula

b) Latex formula

c) Latex formula

d) Latex formula