Gjør oppgaven før du ser på videoen.

Oppgave


Regn ut og forkort

a) \frac{5}{12}+\frac{4}{12}=

b) \frac{5}{12}-\frac{1}{3}=

c) \frac{5}{9}\cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2}=

d) \frac{3}{5}:\frac{9}{10}=