a) Løs likningssystemet ved regning

2x+y=11
3x-y=4

b) Løs likningssettet grafisk i boka di eller i geogebra!