Gjør oppgaven før du ser på videoen!

Oppgave


Formelen for areal av et trapes er Latex formula

Bruk formelen, og lag et uttrykk for h