Gjør oppgaven før du ser på videoen!

Oppgave


Formelen for areal av et trapes er A=\frac{(a+b)h}{2}

Bruk formelen, og lag et uttrykk for h