Gjør oppgavene før du ser på videoen.

Oppgave


a) Skriv tallet på standardform
530 000 = __________

b) Regn ut
(-2)^{2^{3}}-2^0= __________