Gjør oppgaven før du ser videoen.

Oppgave


Formelen for å regne om fra celcius til fahrenheit er:

F=C\cdot \frac{9}{5}+32

a) Niclas liker at det skal være 22 grader celcius i stua. Bruk formelen til å finne ut hvor mange grader det er i fahrenheit.

b) Kona til Niclas liker at det er 88 grader fahrenheit i stua. Bruk formelen til å finne ut hvor mange grader det er i celcius.