Gjør oppgaven før du ser på videoen!

Oppgave


I en undersøkelse på Verket Skole ble elevene spurt om de gledet seg til mattetimene, eller om det var andre fag de gledet seg mer til. Diagrammet nedenfor viser fordelingen av svarene.

a)
Hvor stor del av elevene gleder seg til mattetimene? Skriv svaret som brøk!

b)
625 elever deltok i undersøkelsen.
Hvor mange elever gleder seg mer til andre timer enn matte?